امروزه محصولات ترافیکی پلی اتیلن به دلیل ویژگی های بسیار زیادی که دارند.توانسته اند جایگزین بسیارخوبی برای محصولاتی باشند که در تولید انها از فلز وچوب استفاده شده است.موانع جاده ای پلی اتیلن جهت ترافیک خیابان ها وبزرگراه ها،حفظ ایمنی مناطق خطرناک یا محدوده کار ودر مواقع ضروری جهت نشانه گذاری های موقت مورد استفاده قرار می گیرند.موانع ترافیکی از عبور ویا برخورد وسایل نقلیه با موانع خطرناک مانند تخته سنگ ،درختان،تیرهای برق،ساختمان ها،دیوارهاویا سقوط از دامنه های شیب دار و ورود اب های عمیق جلوگیری کرده.وخودرو را از مسیر انحرافی باز میدارد.کیفیت ساخت وساز جداکننده های پلاستیکی پرازاب بسیار بالا است به طوریکه حتی در شرایط سخت در مقابل سایش ویا پاره شدن نیز بسیار مقاوم عمل میکنند.یکی دیگر از ویژگی های بارز جداکننده پلاستیکی پر ازاب در مقایسه با جداکننده های بتنی،می توان به سادگی ابتدا وانتها انهارا باهم چفت کرد.همچنین وزن مناسب این محصولات ترافیکی موجب می شود تا در زمان کمتر وبا حداقل هزینه،به محل نصب انتقال داده شوند.

استوانه ترافیکی
بیشتر
نیوجرسی بزرگ
بیشتر
نیوجرسی کوچک
بیشتر