ویژگی
  • سه لایه ،با دوام ، ضد جلبک
  • بدون تغییر بو و مزه و رنگ آب آشامیدنی
  • تولید شده از مواد اولیه Food Grade
کاربرد
  • ذخیره سازی آب آشامیدنی
  • ذخیره آب آتشنشانی
  • آبرسانی به مناطق روستایی و عشایری
  • ذخیره آب جهت کشاورزی

طول/cm

عرض/cm ارتفاع/cm

گنجایش/litr

Length[L]cm

  Width[W]cm    Height[D]cm

Capacity

۷۲

۵۶٫۵ ۶۷
۱۰۰

۸۳٫۵

۶۶ ۷۵٫۵
۲۰۰

۹۴

۷۵ ۸۳٫۵
۳۰۰

۱۱۳

۸۹ ۹۹
۵۰۰

۱۳۰٫۵

۱۰۳٫۵ ۱۱۲٫۵
۸۰۰

۱۴۰٫۵

۱۰۹٫۵ ۱۱۸٫۵
۱۰۰۰
۱۶۱ ۱۲۵٫۵ ۱۳۵
۱۵۰۰

۱۷۷٫۵

۱۳۹ ۱۴۹
۲۰۰۰
۲۰۱ ۱۵۸ ۱۶۷٫۵
۳۰۰۰