ویژگی
  • سه لایه،بادوام ،ضد جلبک
  • بدون تغییر در بو ،مزه و رنگ آب
  • تولید شده از مواد اولیه Food Grade
  • طراحی هندسی متفاوت و متناسب با فضای زیر پله
کاربرد
  • ذخیره سازی آب اشامیدنی
  • مناسب جهت استفاده از فضای زیر پله

  ارتفاع/cm

  عرض/cm طول/cm

گنجایش/litr

  Height[H]cm  

  Width[W]cm Length[L]cm

Capacity/litr

۷۳

۷۸ ۱۲۰
۵۰۰

۸۶٫۵

۱۰۰ ۱۵۵
۱۰۰۰