ویژگی
  • سه لایه ،با دوام ،ضد جلبک
  • بدون تغییر رنگ،بو و مزه آب آشامیدنی
  • تولید شده از مواد اولیه Food Grade
  • دارای سطح مقطع زیاد با ارتفاع کم
کاربرد
  • ذخیره سازی آب آشامیدنی
  • ذخیره سازی آب آتشنشانی
  • مناسب برای فضاهایی با ارتفاع کم(پارکینگ و…)

   قطر/cm ارتفاع /cm گنجایش /litr
Diameter [D]cm     Height [H]cm Capacity Litr
۲۱۳٫۵ ۱۶۶٫۵
۵۰۰۰
۲۴۸ ۲۳۲
۱۰۰۰۰