ویژگی
  • سه لایه،بادوام،ضد جلبک
  • بدون تغییر بو ،مزه و رنگ آب آشامیدنی
  • تولید شده از مواد اولیه Food Grade
  • دارای سطح مقطع کوچکتر
  • دارای فشار بالای آب خروجی
کاربرد
  • ذخیره سازی آب آشامیدنی برای فضاهایی با سطح کوچک و ارتفاع زیاد(بالکن و …)
  • ذخیره سازی آب آتشنشانی

   قطر /cm

ارتفاع /cm گنجایش /litr
Diameter[D]cm     Height [D]cm

Capacity/litr

۵۸

۱۵۸٫۵

۳۵۰

۶۷

۱۶۸ ۵۰۰
۷۸٫۵ ۱۸۵

۸۰۰

۸۳

۲۱۲ ۱۰۰۰
۹۷ ۲۱۷

۱۵۰۰

۱۱۶

۲۲۱

۲۰۰۰