ویژگی
  • سه لایه،با دوام ،ضد جلبک
  • بدون تغییر رنگ ، بو و مزه آب آشامیدنی
  • طراحی هندسی متفاوت و مناسب با وسایل حمل و نقل
کاربرد
  • ذخیره سازی و حمل آب آشامیدنی
  • جهت آبرسانی به مناطق فاقد لوله کشی آب
  • قابل نصب بر روی وسایل نقلیه خاوری ،نیسانی ، وانتی و …

طول/cm

  عرض/cm ارتفاع/cm گنجایش/litr

نوع

Length[L]cm

  Width[W]cm     Height [H]cm Capacity /lirt

kind

۷۹

۱۲۳ ۱۴۰
۱۰۰۰

وانتی

۹۳

۱۵۳ ۱۸۳٫۵
۱۵۰۰

نیسانی

۹۵

۱۵۳ ۲۰۵
۲۰۰۰

نیسانی

۱۱۸٫۵

۱۶۱ ۱۸۷
۲۳۰۰

نیسانی

۲۱۵

۱۳۲ ۱۰۶
۲۰۰۰

بیضی

۱۱۰

۱۷۶ ۳۲۲
۴۲۰۰

خاوری