ویژگی

  • سه لایه،با دوام ،ضد جلبک
  • بدون تغییر بو،مزه و رنگ آب آشامیدنی
  • تولید شده از مواد اولیه Food Grade
  • دارای ارتفاع کم
  • طراحی هندسی متفاوت
کاربرد
  • ذخیره سازی آب آشامیدنی
  • مورد استفاده در فضاهای کم ارتفاع
  • مناسب جهت مخازن حمل و آبرسانی
  • جهت نگهداری و حمل لارو آبزیان برای پرورش
  • مناسب جهت حمل در شناور های دریایی(قایق و لنج و …)

طول/cm

  عرض /cm ارتفاع /cm گنجایش/litr
Length[L]cm   Width[W]cm     Height[H]cm

Capacity/litr

۵۵

۴۰ ۴۰
۵۰
۵۸ ۷۳ ۱۴۰
۵۰۰

۷۳

۱۰۰ ۱۶۶
۱۰۰۰