• حضور شرکت پلیمر هرمز برکه در پانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان زاهدان….ادامه مطلب

حضور شرکت پلیمر هرمز برکه در هجدهمین نمایشگاه مصالح ساختمانی و شانزدهمین نمایشگاه تاسیسات،لوله و اتصالات یزد….ادامه مطلب

  • حضور شرکت پلیمر هرمز برکه در هفدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان و صنایع وابسته کرمان…..ادامه مطلب

  • حضور شرکت پلیمر هرمز برکه در بیست و یکمین نمایشگاه صنعت ساختمان شیراز……ادامه مطلب