ویژگی
  • مخزن جابجایی و نگهداری مایعات با حجم میانه
  • شامل حفاظ فلزی ، شیر تخلیه ، درب پیچی
  • طراحی متفاوت جهت چیدمان راحت در انبار ،کانتینر ، ترانزیت و …
  • تخلیه کامل مایعات و مواد موجود در مخزن
  • مدرج برای لیتراژ
کاربرد
  • جهت حمل و صادرات  مواد پتروشیمی و مایعات شیمیایی( اسید و …)
  • جهت حمل و صادرات مواد خوراکی و کنسانتره(مربا و ترشیجات و …)
  • جهت حمل و صادرات عرقیجات و گلاب
  • جهت حمل و صادرات روغن

<

طول/cm

  عرض /cm ارتفاع /cm گنجایش/litr
Length[L]cm   Width[W]cm     Height[H]cm

Capacity/litr

۱۰۱

۱۰۱ ۱۰۶
۱۰۰۰