ویژگی
  • با دوام و مقاوم در برابر نور خورشید
  • مقاوم در برابر سموم
  • مدرج برای لیتراژ
کاربرد
  • ذخیره و نگهداری سموم کشاورزی
  • قابل نصب و حمل بر روی ادوات کشاورزی

طول/cm

عرض/cm ارتفاع/cm

گنجایش/litr

Length

  Width      Height  

Capacity

۶۰

۵۰ ۵۷
۱۰۰

۱۲۲

۵۲٫۵ ۸۵
۴۰۰