نشانی دفتر مرکزی:

هرمزگان، بندرعباس، بلوارپاسداران، روبروی جایگاه ناصر، شرکت پلیمر هرمزبرکه

سایت شماره ۱:

هرمزگان، بندرعباس، شهرک صنعتی شماره ۳

سایت شماره ۲:

فارس، اوز، شهرک صنعتی

سایت شماره ۳:

فارس، شیراز، شهرک صنعتی بزرگ-تلفن :۰۷۱۳۷۷۴۴۸۸۳

 

info@hormozberkeh.ir

 

۰۰۹۸-۷۶۳۳۵۱۸۰۰۰

 

hormozberkeh

 

@hormozberkeh