موانع ترافیکی

محصولات ترافیکی پلی اتیلن جهت ترافیک خیابان ها و بزرگراه ها، حفظ ایمنی مناطق خطرناک یا محدوده ی کار ودر مواقع ضروری جهت نشانه گذاری های موقت مورد استفاده قرار میگیرد. از این محصولات ترافیکی در هر موقعیتی ،برای جدا کردن ترافیک به سادگی و امنیت کامل استفاده می شود.

استوانه ترافیکی
نیوجرسی۱۸۵
نیوجرسی۱۳۲