پلی اتیلن از مهمترین پلاستیک در جهان است.این ماده با رسیدن به نقطه ذوب خود به حالت مایع و با رسیدن به نقطه انجماد به حالت جامد تبدیل می‌شود. پلی اتیلن سنتز شیمیایی اتیلن است که معمولا از ترکیب نفت خام و گازهای طبیعی به وجود می‌آید. برخی از نام های غیر رسمی آن polythene یا polyethylyne  می‌باشد، علاوه بر این به اختصار PE نیز نامیده می‌شود. پلی اتیلن  اکثرا در جهت ساخت ترکیبات پلاستیکی استفاده می‌شود تا به صورت خالص مورد استفاده قرار گیرد.از مهمترین ویژگی های این پلیمر میتوان به سمی نبودن و کاربرد در صنایع غذایی نام برد.پلی اتیلن سنگین ، در تولید ظروف شیر و سایر مایعات و انواع وسایل وظروف پلاستیکی آشپزخانه، گالن و دبه، تولید مخازن و تانکر پلاستیکی ولوله های آبیاری و آب رسانی کاربرد دارد .