نگهداری گل وگیاه در محیط اداری ومنزل

امروزه به دلیل مشغله های شغلی افراد کمتر فرصت رفتن به پارک ولذت بردن ازطبیعت را دارند،درنتیجه می توان بااستفاده ازگیاهان ،طبیعت وارامش را به منزل ومحیط کارمان بیاوریم وباتوجه به سبک زندگی در حاضرافراد وزندگی اپارتمان نشینی ،مردم مانند قبل قادر به پرورش گل وگیاه در حیاط یا باغچه محل زندگی خود نیستنددرنتیجه از گلدان هاوگیاهان اپارتمانی استفاده می کنند.که استفاده از گل وگیاه وگلدان های خانگی نیز می تواند باعث افزایش سلامتی وسلامت روح وروان افراد شود همچنین باعث افزایش سرزندگی وشادابی می شود. گیاهان دی اکسید کربن را به اکسیژن تبدیل میکنند وهوا را تصفیه والایند های مضر را از بین می برندواز بروز مشکلاتی مانند:سردرد،خواب الودگی،سرماخورگی،کم خوابی…جلوگیری می کنند.

نگهداری گل وگیاه در محیط کاری

ما انسان ها در طول روز چند ساعت را در محل کارمان میگذرانیم؟همواره بیشترین وقت خود رادر محل کارمان میگذرانیم،قطعافضای محل کار در ذهن وروح تاثیر می گذارد.استفاده از گل وگیاه در دکوراسیون داخلی وچیدمان گیاهان با عطر تازه باعث بهبود خلق وخو ما می شود.ومارابه انجام کارترغیب می کند وخستگی واسترس های روزانه را ازبین می برد.

افزایش کارایی کارکنان

نگهداری گل وگیاه در محیط های اداری وکاری موجب افزایش کارایی وخلاقیت کارکنان می شودوافرادی که روزانه گل وگیاه بیشتری رامی بینندنسبت به سایر افراد استرس کمتری را در زندگی احساس می کنندزیرا ساعات کاری زیاد باعث ایجاد هرج ومرج وبی حوصلگی می شود.اما مشاهده منظم گیاهان سبز برای چشم وذهن انسان های مفیداست،پس هرچه جلوی دیدشما سبزتر باشدقطعا کارایی شمانیز در محل کار بالاتر است.بنابراین حتی وجودیک گیاه کوچک بر روی میز کارمان ومراقبت از ان،می تواند حال مارا خوب کند

افزایش خلاقیت کارکنان

همچنین گل ها وگیاهان می توانند دربالابردن خلاقیت در محیط کارتاثیر داشته باشند وافراد می توانند ایده های خلاقانه وراه حل های بهتری ارائه کنند.حضور گل وگیاه در محل کارشما علاوه براینکه می تواند باعث افزایش روحیه کارکنان شود،روحیه ارباب رجوع ادارات را نیز بهبود ببخشد.استفاده از گلدان های خاص ونامتعارف علاوه بر زیباتر شدن دفترشما کمک میکند،یک حس اعتمادبه نفس وجسورانه به شما وکارمندان شما خواهد داد،استفاده از گلدان های پلی اتیلن هرمزبرکه در گوشه ای از دیوار بایک گیاه که دارای برگ های پهن وبزرگ در ان می تواند به زیباسازی ودکوراسیون شرکت واتاق کارشما کمک کند

نگهداری گل وگیاه در منزل

نگهداری گل وگیاه در منزل علاوه بر زیبایی محیط باعث سلامت روح وروان می شود وانرژی خوبی به اعضای خانواده می دهد وباعث زیباترشدن دکوراسیون منزل شما نیز میشود.به همین منظوراز گیاهان اپارتمانی که انواع مختلفی نیز دارند در گلدان هایی با سایز های مختلف استفاده می شوند.گلدان های پلی اتیلن برکه نیز همواره این قابلیت را دارند که گیاهان با عمق وریشه زیاد را نگهداری کنندو به زیباسازی هرچه بیشتر منزل شما تاثیر می گذارند.

پاکسازی هوای منزل

استفاده از گل وگیاه در منزل نیز باعث پاکسازی هوای داخل منزل می شود واز الودگی های محیطی وبسیاری از بیماری ها از جمله انفلونزا وسرماخورگی جلوگیری می کند.وجود گیاهان در منزل شما موجب شادی وارامش ودر مثبت اندیشی تاثیر فراوانی دارند وباعث می شود افراد دید بهتری نسبت به اینده وزندگی داشته باشند،فضاسازی محل زندگی باید به گونه ای باشد که گیاه وگلدان ها به خوبی در معرض دید افرادقرار بگیرد و بخشی از فضای منزل به این موضوع اختصاص یابد

تماشاکردن گل وگیاه ولذت بردن از طراوت ورنگ ،عطر انها می تواند حالت روحی وروانی بهتری را به ما بدهدوهمچنین گل وگیاه باعث خواب راحت می شود.بنابرتحقیقات علمی افرادی که درطول روز گل وگیاهان بیشتری را میبینند،کمتر دچار حمله های عصبی می شوندوارام تر وعمیق تر نفس می کشندوکمتر دچار بیماری هایی از جمله افزایش فشارخون می شوند

وجود گیاهان در محیط های کودکان نقش مهمی داردزیرا میزان یادگیری در کودکان که مدتی از روز را با گل وگیاه سپری می کنندنسبت به کودکانی که در تماس با گیاهان نیستند بیشتر است وهمچنین باعث بهبود وافزایش توانایی کودکان می شود از جمله توجه بالا،کاهش بی نظمی.ولی باید این نکته را در نظر گرفت که بعضی از گیاهان سمی وخطرناک هستند وباید دور از دسترس کودکان باشند.

در اخر پیشنهاد می کنیم حتما از گل وگیاه در دکوراسیون منزل ویا محیط کاری ومیز کار خود استفاده کنیدواز اثرات وفواید ان در زندگی روزمره خود چشم پوشی نکنید.