ویژگی
 • تولید شده از مواد سخت
 • مقاوم در برابر ضربه
 • مقاوم در برابر نور خورشید
 • سبک و قابل حمل
 • توخالی بودن محصول و امکان خاکریزی و در نتیجه افزایش ایستایی سازه
 • قابلیت اتصال قطعات به یکدیگر و افزایش طول محوری
کاربرد
 • جهت کنترل سرعت
 • کمک به حداقل رساندن حوادث جاده ای
 • مشخص کردن حریم راه ها
 • جدا سازی و اعمال محدودیت جاده ای
 • کنترل ترافیک
 • آگاهی دادن از تغییر مسییر جاده ای
ارتفاع/cm عرض پایین/cm عرض بالا/cm طول/cm نوع
Height [H]cm Width Down[W1]cm Width UP[W2]cm Length[L]cm kind

۶۱

۳۴٫۵ ۱۳ ۱۳۲

HBR-132