بازدید از نمایشگاه جیتکس ۲۰۲۳ دبی Gitex

نمایشگاه جیتکس دبی که در تاریخ ۱۶ الی ۲۰ اکتبر ۲۰۲۳ مصادف با ۲۴ الی ۲۸ مهر ۱۴۰۲ در دبی برگزار شد.
هفته فناوری جیتکس(Gitex) امارات رویدادی بسیار مهم در زمینه تکنولوژی و کامپیوتر می باشد،که مرکز سریعترین رشد فناوری در جهان است و در دبی برگزار می شود..این نمایشگاه بر تغییر شکل دنیای فناوری و در عین حال در مورد فناوری های نو ظهور بحث داشت. بینندگان و پیشگامان تکنولوژی در دبی حاضر شدند تا شاهد فناوری های دست اولی باشند که از نسل ها و نوآوریهای تغییر دهنده جهان الهام گرفته اند.

بازدید از نمایشگاه جیتکس 2023

بازدید از نمایشگاه جیتکس 2023

بازدید از نمایشگاه جیتکس 2023

بازدید از نمایشگاه جیتکس 2023