مخزن آب بحران خشکسالی محیط زیست

آب یکی از مهمترین عناصر تشکیل دهنده محیط است،امروزه مشکلات محیط زیست رو به افزایش است. در بحران خشکسالی محیط زیست، کمک برای نجات حیات وحش به صورت مردمی و خود جوش بیشتر انجام می شود.

خشکسالی ممکن است در اثر:

۱٫کمبود بارش باران و توزیع نامناسب سالانه آن باشد

۲٫کمبود آب رودخانه ها

۳٫کاهش آب های زیر زمینی

خشک شدن منابع آبی و کاهش علوفه در دسترس موجب تضعیف وضعیت فیزیولوژیک حیات وحش و تاثیرات منفی در ادامه گونه‌های ارزشمند موجود شده است.

خسارات وارده بر گونه های جانوری خسارت به جوامع گیاهی خسارات کشاورزی
کاهش و تخریب زیستگاه ماهیان و حیات وحش خسارت به تنوع گونه ای به ویژه درختان خسارات وارده به چشمه ها و ایستگاههای پمپاژ
کوچ و مهاجرت بی رویه حیوانات وحشی به لحاظ کمبود آب و غذای کافی ضعیف شـدن پوشـش گیـاهی، خشـک شـدن گیاهـان علوفـه ای و مرتعـی و در نتیجه اختلال در زنجیره غذایی وحوش پر شدن سریع مخازن و سدها از رسوبات و کاهش حجم مفید آنها
افزایش آسیب پذیری شکار (به دلیل تمرکز گونه های نزدیک آب) خسارت به کمربندهای سبز و مناطق حفاظت شده به وسیله درختان
افزایش بیماری و تنش در گونه های در معرض خطر تهدید و نابودی گونه های نادر گیاهی
کاهش باروری و جمعیت و انقراض محلی هجوم آفات گیاهی درهنگام خشکسالی
اختلال در روند زنـدگی پرنـدگان مهـاجر  افزایش شدت و تعداد آتش سوزی
بروز بیماری های مختلف در بین حیات وحش بدلیل افـزایش ارتباط با تولیدات کشاورزی از قبیل استفاده از حیوانات در مزارع

راه های مقابله با خشکسالی

حفاظت محیط در مناطق تحت نظارت و مـدیریت همچـون خرید و توزیع علوفه درمناطق ، احداث، مرمت و بازسازی آبشخور ها ، استقرار منابع سیار آبرسانی ،ایجاد بند وبه دلیل خشکسالی  و کم آبی های متداوم،احداث آبشخورها به صورت دستی به کمک مصالح بنایی و با استفاده از مخازن پلی اتیلن سه لایه ضد جلبک از بهترین راه ها برای حفاظت از حیات وحش هر منطقه می باشد.مخزن آب در بحران خشکسالی محیط زیست با هدف تامین آب مورد نیاز وجلوگیری از انقراض گونه های جانوری احداث می شوند.هدیه چند سال اخیر پویش های مردمی و محیط بانان در روزهای گرم و خشک تابستان، آبی خنک به حیات وحش بوده که با مشقت های فراوان به منطقه های دور حمل شده تا آب در مخزن آب هرمز برکه نوید بخش زندگی دوباره به حیات وحش باشد.

احداث آبشخور

احداث ابشخور توسط مخزن

احداث ابشخور توسط مخزن