نشانی دفتر مرکزی:

هرمزگان، بندرعباس، بلوارپاسداران، روبروی جایگاه سوخت ناصر، شرکت پلیمر هرمزبرکه-تلفن:۹-۳۳۵۱۸۰۰۰-۰۷۶-فکس:۳۳۵۱۸۰۰۸-۰۷۶-کدپستی:۷۹۱۸۷۶۶۳۳۸

کارشناس فروش:۰۹۱۲۹۶۳۹۰۱۲ سلمان سپهری

سایت شماره ۱:

هرمزگان، بندرعباس، شهرک صنعتی شماره ۳

سایت شماره ۲:

فارس، شیراز، شهرک صنعتی بزرگ-تلفن :۰۷۱۳۷۷۴۴۸۸۳-کدپستی:۷۱۵۸۱۷۳۳۵۵

سایت شماره ۳:

فارس،لارستان، اوز، شهرک صنعتی

 

info@hormozberkeh.ir

 

۹ -۰۷۶-۳۳۵۱۸۰۰۰

 

hormozberkeh

 

@hormozberkeh