مبلمان شهری یکی از نمادهای بسیارمهم در منظر شهراست که تاثیر بسزایی در تنوع،نواوری وخوش منظری شهر دارد.جدول گذاری نیز یکی از ارکان های مبلمان شهری می باشد،که برای جداسازی خیابان و محوطه از خیابان های فرعی واصلی وپیاده رو ها،فضاهای سبز استفاده می شود.جدول خیابانی پلی اتیلنی به دلیل ویژگی هایی از جمله مقاومت در برابر سرما وگرما،عدم جذب رطوبت به هنگام بارندگی ،مقاومت در برابر شکستی ولب پریدگی ،مقاوم در برابر اختلاف دما ،هزینه نگهداری وتعمیرات کمتر و تنوع رنگ بالا،نسبت به جداول خیابانی بتنی برتری دارد.

ویژگی

کاربرد

خیابان های شهری، باغ،جداسازی فضای سبز،تالار

مواد تشکیل دهنده