پروژه بویه پلی اتیلن هرمز برکه در بندر امام خمینی

علائم کمک ناوبری ،دستگاه ها یا وسایل خارجی هستند که به دریانوردان کمک می کند تا بتوانند موقعیت ،مسیر های دریانوردی ، خطرات و موانع زیر آب را محاسبه کنند….ادامه مطلب

بویه اقیانوسی پلی اتیلن