پروژه طراحی ،تحویل و نصب ۲۵ فروند بویه پلی اتیلن در بندر امام خمینی

در این پروژه ۲۵ فروند بویه پلی اتیلن به دست متخصصین شرکت طراحی و تولید و در بندر امام خمینی تحویل و نصب شد….ادامه مطلب

بویه اقیانوسی پلی اتیلن