شرکت پلیمر هرمز برکه با هدف معرفی جدیدترین محصولات تولیدی خود در نخستین نمایشگاه صنایع دریایی و دریانوردی ایران در بوشهر حضور یافت.

نمایشگاه به مدت ۴ روز از تاریخ ۱۲ لغایت۱۵ دی ماه ۱۴۰۲ از بازدید کنندگان خود استقبال کرد. غرفه پلیمر هرمز برکه با حضور فعال خود به معرفی و مشاوره در زمینه تجهیزات دریایی و ناوبری و بویه اقیانوسی برای بازدید کنندگان پرداخت.

گزارش تصویری این دوره از نمایشگاه بوشهر دی ماه ۱۴۰۲