مبلمان به عنوان یک کالا مصرفی نقش بسیارمهمی در دکوراسیون داخلی خانه ما دارد،وجلوه وزیبایی خاصی به خانه می بخشد.این روزها مبلمان زمینه اصلی زندگی ماست و برای زندگی راحت تر واسایش وارامش بیشتر در محیط کار یا منزل از مبلمان استاندارد استفاده می کنیم.مبلمان منزل شامل صندلی،میز،تختخواب،کمد،قفسه می شود.