بازدید معاون اول رئیس جمهور شرکت پلیمر هرمز برکه

بازدید معاون هماهنگی و نظارت فرهنگی معاون اول رئیس جمهور از شرکت پلیمر هرمزبرکه واقع در برج فناور…..ادامه مطلب

  • اقدامات پیشگیرانه شرکت هرمز برکه جهت حفاظت سلامت پرسنل در برابر شیوع ویروس کرونا…..ادامه مطلب

  • حضور شرکت پلیمر هرمز برکه در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی دریایی جمهوری اسلامی(IRANIMEX) بندرعباس…..ادامه مطلب

  • نخستین بویه اقیانوسی ساخت ایران توسط شرکت پلیمر هرمز برکه در بندرعباس تولید و نصب شد/گامی بلند برای خودکفایی در تولید تجهیزات استراتژیک دریانوردی…..ادامه مطلب

  • حضور شرکت پلیمر هرمز برکه در پانزدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان زاهدان….ادامه مطلب

  • حضور شرکت پلیمر هرمز برکه در هجدهمین نمایشگاه مصالح ساختمانی و شانزدهمین نمایشگاه تاسیسات،لوله و اتصالات یزد….ادامه مطلب

  • حضور شرکت پلیمر هرمز برکه در هفدهمین نمایشگاه صنعت ساختمان و صنایع وابسته کرمان…..ادامه مطلب

  • حضور شرکت پلیمر هرمز برکه در بیست و یکمین نمایشگاه صنعت ساختمان شیراز……ادامه مطلب